Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI IOE CẤP TỈNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH - TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 22 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 14:28 25/02/2013  

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI IOE CẤP TỈNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI IOE CẤP TỈNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

NĂM HỌC 2012-2013

 

 

TT

ID

HỌ VÀ TÊN

LỚP

SBD

phòng

HD

Đ.ĐIỂM THI

Thời gian

 1.  

106456656

Nguyễn Trần Diệu Anh 

10

382

3

5

Trung tâm Tin học Sở

7g30 – 8g

 1.  

107824936

Nguyễn Vũ Bằng 

10

383

3

5

Trung tâm Tin học Sở

7g30 – 8g

 1.  

107484701

Phạm Nguyễn Băng Châu 

10

384

3

5

Trung tâm Tin học Sở

7g30 – 8g

 1.  

105683157

Đỗ Thị Kim Chi 

10

385

3

5

Trung tâm Tin học Sở

7g30 – 8g

 1.  

66951359

Phạm Bá Chúc 

10

386

3

5

Trung tâm Tin học Sở

7g30 – 8g

 1.  

107706100

Dương Thị Hồng Hà 

10

387

3

5

Trung tâm Tin học Sở

7g30 – 8g

 1.  

105939035

Nguyễn Thị Mỹ Hà 

10

388

3

5

Trung tâm Tin học Sở

7g30 – 8g

 1.  

106634675

Lê Thị Thu Hiền 

10

389

3

5

Trung tâm Tin học Sở

7g30 – 8g

 1.  

106634337

Lê Thị Huy Hoàng 

10

390

3

5

Trung tâm Tin học Sở

7g30 – 8g

 1.  

107561681

Lê Thị Huệ 

10

391

3

5

Trung tâm Tin học Sở

7g30 – 8g

 1.  

106632392

Ngô Thị Diệu Hương 

10

392

3

5

Trung tâm Tin học Sở

7g30 – 8g

 1.  

107770962

Dương Thị Khánh 

10

393

3

5

Trung tâm Tin học Sở

7g30 – 8g

 1.  

107567538

Trương Thị Ngọc Như 

10

394

3

5

Trung tâm Tin học Sở

7g30 – 8g

 1.  

106647292

Phạm Nhật Quang 

10

395

3

5

Trung tâm Tin học Sở

7g30 – 8g

 1.  

104364624

Hoàng Thị Thủy Tiên 

10

396

3

5

Trung tâm Tin học Sở

7g30 – 8g

 1.  

110268602

Nguyễn Ngọc Tường Vy 

10

397

3

5

Trung tâm Tin học Sở

7g30 – 8g

 1.  

110251787

Trần Thị Mỹ Duyên 

11

774

2

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

109046894

Hoàng Lê Thị Thuỳ Dương

11

775

2

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

107407720

Nguyen Thanh Hoai 

11

776

2

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

106919509

Đoàn Thị Vân Khánh 

11

777

2

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

107032828

Hoàng Thị Ái Liên 

11

778

2

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

106543066

Hoàng Lan Nhi 

11

779

2

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

105858093

Phạm Thị Thùy Nhiên 

11

780

2

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

106892174

Hoàng Thị Hồng Như 

11

781

3

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

86963115

Hồ Thị Quỳnh Như 

11

782

3

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

106758399

Lê Ngọc Uyên Sa 

11

783

3

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

109905756

Phan Thị Thu Sang 

11

784

3

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

110257426

Lê Phước Thành Sơn 

11

785

3

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

106616859

Phan Thắng

11

786

3

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

106588314

Châu Linh Thoại 

11

787

3

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

110298772

Phan Công Thuận 

11

788

3

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

110327196

Đoàn Thị Như Thủy 

11

789

3

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

110248732

Hồ Thị Thu Thủy 

11

790

3

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

91397552

Ngô Anh Thư 

11

791

3

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

104791845

Nguyễn Thị Huyền Trang 

11

792

3

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

108047387

Đặng Thị Ngọc Trâm 

11

793

3

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

110402508

Trần Quỳnh Trâm 

11

794

3

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

105549161

Phạm Thị Băng Trinh 

11

795

3

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

110004776

Tranthithuha 

11

796

3

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

107647122

Nguyễn Thị Mai Trâm 

11

797

3

5

Trung tâm Tin học Sở

8g30-9g

 1.  

91650382

Nguyễn Khánh 

12

1190

3

5

Trung tâm Tin học Sở

9g30-10g

 1.  

104627498

Hoàng Thị Khánh Linh 

12

1191

3

5

Trung tâm Tin học Sở

9g30-10g

 1.  

91604093

Phạm Thị Thuý Uyên 

12

1192

3

5

Trung tâm Tin học Sở

9g30-10g

 

* Lịch thi vòng thi cấp tỉnh: Ngày thi  : 02/03/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

* Một số điểm lưu ý:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các học sinh dự thi cấp tỉnh phải tự luyện và vượt qua vòng thi 25.

 

 

 

 

- Các thí sinh phải có mặt tại các địa điểm thi 30 phút trước giờ thi để làm thủ tục vào phòng thi.

                     

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này